Liên hệ: 097 645 8888

BỒN CHỨA NHỰA ĐƯỜNG KIỂU ĐỨNG Bể chứa nhựa đường là sản phẩm với thể tích chứa từ 1000m3  đến hàng nghìn mét khối.

Liên hệ: 097 645 8888

BỒN CHỞ BỘT THAN 10-50M3 Đây là loại bồn chứa đặc biệt thích hợp cho việc xây dựng và bảo trì đường cho các công ty đường bộ quốc gia, các công ty thiết bị đường bộ.

Liên hệ: 097 645 8888

BỒN CHỨA NHỰA ĐƯỜNG KIỂU NẰM NGANG_10-50M3   Đây là loại bồn chứa đặc biệt thích hợp cho việc xây dựng và bảo trì đường cho các công ty đường bộ quốc gia, các công ty thiết bị đường bộ.

Liên hệ: 097 645 8888

BỒN ĐUN NÓNG NHỰA ĐƯỜNG KIỂU CONTERNER RLJ   Nhập khẩu mới 100%, hiệu Changshi, chuyên dùng để vận chuyển đun nóng nhựa đường

Liên hệ: 097 645 8888

SƠ MI RƠ MOOC CHỞ NHỰA ĐƯỜNG NÓNG 10-50M3 Bồn chứa này được sử dụng để vận chuyển nhựa đường trên đường bộ, nó cũng có thể được sử dụng như là trạm cung cấp nhựa đường nóng di động.

Liên hệ: 097 645 8888

BỒN ĐUN NÓNG NHỰA ĐƯỜNG CẢI TIẾN. Loại bồn này là một thiết bị rất cần thiết trong công nghệ sản xuất nhựa đường có tính biến đổi, có máy trộn khoẻ, máy đốt cháy công suất lớn.

Liên hệ: 097 645 8888

XE BỒN CHỞ NHỰA ĐƯỜNG 26.000L Xe bồn này được áp dụng cho vận tải nhựa đường lỏng ở khoảng cách ngắn hoặc dài.

Liên hệ: 097 645 8888

SƠ MI RƠ MÓOC CHỞ NHỰA ĐƯỜNG Sơ mi rơ móoc dùng để vận chuyển nhựa đường.

Liên hệ: 097 645 8888

XE BỒN CHỞ NHỰA ĐƯỜNG 22.000L-45.000L Xe bồn chở  nhựa đường là thiết bị vận tải nhựa đường chuyên nghiệp.

Liên hệ: 097 645 8888

XE SƠMI RƠMOÓC ĐUN NÓNG VẬN CHUYỂN NHỰA ĐƯỜNG RLY Nhập khẩu mới 100%, hiệu Changshi, chuyên dùng để vận chuyển đun nóng nhựa đường

Trang12